Keurmerk Blik op Werk Inburgering
Website in English
Mobiel

Taalcursus Nederlands Almere
de Paal 104-106
1351 JJ Almere
Tel. +31 (0)36 5367482
Mob +31 (0)6 20467975
E-mail: info@suitcase.nl

Taalcursus Nederlands Almere

Een goede cursus Nederlands waar je studeert met gemotiveerde studenten vind je bij Suitcase talen In Almere. Je kunt Nederlands leren in een groepsles in Almere-Haven, of privé per Skype.

Bij Suitcase talen zijn de cursussen Nederlands van hoge kwaliteit. Deelnemers noemen als sterke punten: goed georganiseerd, een zeer professionele docent en kleine groepen. In 2015 scoorden Suitcase talen studenten 20% beter voor de Staatsexamens dan de rest van Nederland. Lees de beoordelingen in reacties studenten !

Suitcase talen is houder van het keurmerk Blik op Werk. Inburgeringsplichtigen die zich bij Suitcase talen voorbereiden op het Inburgeringsexamen, Staatsexamen NT2 I of II kunnen voor hun studie een lening afsluiten bij de DUO-groep.


De groepscursussen Nederlands in Almere

Deelnemers aan de groepscurssen Nederlands in Almere zijn hoogopgeleidDeelnemers aan de groepscursussen Nederlands in Almere zijn hoogopgeleid. Ze hebben in eigen land een beroepsopleiding of universiteit bezocht. Sommigen zijn inburgeringsplichtig, anderen zijn expats of kennismigranten. Een deel van de studenten is partner van een Nederlander en een ander deel werkt bij internationale bedrijven. Studenten van Suitcase talen zijn doelgericht en ambitieus. Sommigen sluiten hun studie af met het Inburgeringsexamen of Staatsexamen NT2
Als je bij Suitcase talen Nederlands als tweede taal (NT2) wilt leren in een groepscursus, heb je 2 x per week 2 uur les. Je zit in een groep van 2-10 deelnemers. Je hebt je taalcursus Nederlands aan het einde van de middag (17.30-19.30 uur) of wat later in de avond, (19.45-21.45 uur). Je besteedt per week 6-8 uur aan huiswerk en probeert thuis of op het werk zoveel mogelijk Nederlands te spreken.

 

Inburgeren bij Suitcase talen

Suitcase talen biedt  hoger opgeleiden drie opties om te voldoen aan de Inburgeringsplicht. Je kunt  bij Suitcase talen inburgeren met een lening van de DUO-groep.

 

 

Opties Inburgering
Naam examen Inburgeringsexamen Staatsexamen NT2 I Staatsexamen NT2 II
Exameneisen taalniveau A2
ONA
taalniveau B1
ONA
taalniveau B2
ONA
Geeft recht op permanent verblijf
naturalisatie
permanent verblijf
naturalisatie
mbo
permanent verblijf
naturalisatie
hbo, universiteit
  Studietraject bij Suitcase talen
Cursus Beginners A2
4 maanden 2x pw
Beginners A2
4 maanden 2x pw
Beginners A2
4 maanden 2x pw
Cursus   -   B1
4 maanden 2x pw
B1
4 maanden 2x pw
Cursus - - B2.1
4 maanden 2x pw
Examentraining Staatsexamen I - 2 maanden 1x pw
na examentraining ONA
-
Examentraining
Staatsexamen II
-  - 2 maanden 1x pw
Examentraining ONA -

1,5 maand 1x pw
vóór examentraining

Staatsexamen I

1,5 maand 1x pw
tegelijk met  B2.1

of na training Staatsexamen II 

Kosten examens € 350,- € 280,- € 280,-
Totale duur incomplete opleiding 12 maanden 15 maanden

Optie 1: Inburgeren met het Inburgeringsexamen

inburgeren met het inburgeringsexamen Je bent geslaagd voor het Basisexamen Inburgering buitenland. Je wilt het Inburgeringsexamen Nederland afleggen met de onderdelen Spreken A2, Luisteren A2, Lezen A2 en Schrijven A2. Je moet bovendien slagen voor KNS-ONA. KNS bestaat uit KNM

(kennis van de Nederlandse Maatschappij) en-ONA. (Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt).

Bij Suitcase talen volg je vier maanden groepsles om te taal te leren op niveau A2: Beginners A2 (€ 975,- materiaal € 90,-)

Studenten van Suitcase talen kiezen voor hun inburgering liever Staatsexamen NT2 Programma I of II in plaats van het Inburgeringsexamen. Met taalniveau A2 (Inburgeringsexamen) kun je nog niet werken. Ook kost een praatje met familie of buren nog heel veel inspanning. Ten derde moet het merendeel van de kandidaten het zware onderdeel Lezen (Inburgeringsexamen) meerdere malen overdoen en ten slotte zijn de arbeidsmarktwoorden die de kandidaten moeten kennen voor het onderdeel Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) nog erg moeilijk. 

Suitcase talen biedt daarom geen opleiding aan voor het Inburgeringsexamen, maar wel effectieve opleidingen voor de beide Staatsexamens NT2 .

Optie 2: inburgeren met Staatsexamen I

Inburgeren met Staatsexamen IJe doet Staatsexamen NT2 Programma I na deelname aan twee avondcursussen (BeginnersA2 en B1.

Daarna volg je 5 zaterdagochtenden de examentraining ONA en aansluitend 5 zaterdagochtenden de examentraining Staatsexamen I.

Na slagen voor het Staatsexamen I op taalniveau B1 en ONA

(Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt) heb je aan je inburgeringsplicht  voldaan en mag je een permanente verblijfsvergunning of naturalisatie aanvragen. Op taalniveau B1 (zie taalniveaus CEFR) spreek en schrijf je voldoende Nederlands om sociaal te functioneren, ook in een eenvoudige baan. Je hebt bovendien toegang tot een middelbare beroepsopleiding (mbo) als je een Nederlandstalige beroepsopleiding wilt volgen.

Kennismigranten  die Staatsexamen I doen, zijn vrijgesteld van ONA. Kennismigranten die Inburgeringsexamen of Staatsexamen II doen, moeten wel ONA doen.

Download het studieoverzicht met prijzen (pdf).

Optie 3: inburgeren met Staatsexamen II

inburgeren met Staatsexamen programma 1 of 2 en KNM en ONaJe doet Staatsexamen NT2 Programma II na deelname aan drie avondcursussen (BeginnersA2, B1 en B2.1. Daarna doe je op 8 zaterdagochtenden de examentraining Staatsexamen II. Je  moet bovendien slagen voor ONA. De 5 zaterdagochtenden examentraining ONA kunnen tegelijkertijd met de cursus B2.1 gedaan worden.

Met het Staatsexamen NT2 Programma II op taalniveau B2 (zie taalniveaus CEFR)  en ONA heb je aan je inburgeringsplicht  voldaan en mag je een permanente verblijfsvergunning of naturalisatie aanvragen. Bovendien spreek en schrijf je voldoende Nederlands om sociaal te functioneren en al je zaken te kunnen regelen. Je hebt bovendien toegang tot een Nederlandse hbo of universiteit om daar een Nederlandstalige studie te volgen. Je hebt de taalbasis gelegd om een hogere functie bij een Nederlands bedrijf of instelling te kunnen vervullen.

Download het studieoverzicht met prijzen (pdf).

 

Groepscursus Nederlands (NT2) Beginners A2

Groepscursus Nederlands (NT2) Beginners A2 Suitcase talen AlmereOm aan deze taalklas mee te kunnen doen, ken je nog geen Nederlands of je bent geslaagd voor het Basis Inburgeringsexamen Buitenland. Je hebt een werkgever, partner of kinderen die je stimuleren Nederlands te leren, Je hebt 4 uur per week les en oefent thuis 6-8 uur per week uit het boek en op internet. Halverwege en aan het einde van de cursus leg je 2x 4 toetsen af om te zien of je het doel, niveau A2 (zie taalniveaus CEFR), hebt bereikt.

 • Nederlands spreken, verstaan, lezen en schrijven
 • les van een ervaren docent, toetsen en certificaat

Toelating: gratis mondelinge intake op afspraak.
In Almere, per persoon € 975,- , geen btw (55 uur les en 5 uur toetsen, intake en certificaat). Lesmateriaal en 8 toetsen € 90,-. Inburgeringsplichtigen kunnen studeren met een lening van de DUO-groep.

Groep 2-10 personen.

In de maanden mei, juni en juli bestaat Beginners A2 uit  48 in plaats van 60 uur en is het lesgeld €  765,- , lesmateriaal en 8 toetsen € 90,-

Op maandag en woensdag 19.45-21.45 uur, 8 jan. t/m 23 apr. 2018

Op maandag en woensdag 17.30-19.30 uur, 7 mei t/m 25 juli 2018

Op maandag en woensdag 19.45-21.45 uur, 10 sep. t/m 19 dec. 2018

Op maandag en woensdag 17.30-19.30 uur, 7 jan. t/m 17 april 2019

Op maandag en woensdag 19.45-21.45 uur, 6 mei. t/ m 29 juli 2019

 

Groepscursus Nederlands (NT2) B1

Groepscursus Nederlands B1 Suitcase talen AlmereOm aan deze taalklas mee te kunnen doen, ken je al 

Nederlands op niveau A2 (zie taalniveaus CEFR). Je bent bereid om hard te werken om in flink tempo je Nederlands te  verbeteren, 

Je wilt Nederlands spreken en verstaan voor sociale contacten of omdat je kinderen Nederlands op school leren. Daarnaast wil je ook teksten kunnen lezen, een formulier invullen en een briefje schrijven. Je hebt 4 uur per week les en oefent thuis 6-8 uur met het boek en op internet. Aan het einde van de cursus leg je 4 toetsen af om te zien of je het doel, niveau B1, hebt bereikt.

 • Nederlands spreken, verstaan, lezen en schrijven
 • Les van een ervaren docent, toetsen en certificaat

Toelating: gratis mondelinge intake op afspraak.
In Almere, per persoon € 975- , geen btw. (55 uur les en 5 uur toetsen, intake en certificaat). Lesmateriaal en toetsen € 70,-. Inburgeringsplichtigen kunnen studeren met een lening van de DUO-groep.

Groep 2-10 personen.

In de maanden mei, juni en juli bestaat B1 uit  48 in plaats van 60 uur en is het lesgeld € 765,- , lesmateriaal en toetsen € 80,-

Op maandag en woensdag 17.30-19.30 uur, 8 jan. t/m 23 apr. 2018

Op maandag en woensdag 19.45-21.45 uur, 7 mei t/m 25 juli 2018

Op maandag en woensdag 17.30-19.30 uur,10 sep. t/m 19 dec. 2018

Op maandag en woensdag19.45-21.45 uur, 7 jan. t/m 17 apr. 2019

Op maandag en woensdag 19.45-21.45 uur, 6 mei. t/m 29 juli 2019

 

Groepscursus Nederlands (NT2) B2.1

B2.1 oefent spellingOm aan deze taalcursus mee te kunnen doen, beheers je het Nederlands op niveau B1 (zie taalniveaus CEFR). Je hebt een werkgever, partner of kinderen die je stimuleren het Nederlands correcter te spreken en te schrijven. Misschien moet je inburgeren. Je hebt 4 uur per week les en oefent thuis 6-8  uur met het lesmateriaal en op internet. Aan het einde van de cursus leg je 4 toetsen af om te zien of je het doel, niveau op weg naar niveau B2, hebt bereikt.

 • Nederlands spreken, verstaan, lezen en schrijven
 • Les van een ervaren docent, toetsen en certificaat

Toelating: gratis mondelinge intake op afspraak
In Almere, per persoon € 975,- , geen btw. (55 uur les en 5 uur toetsen, intake en certificaat). Lesmateriaal en toetsen € 80,-. Inburgeringsplichtigen kunnen studeren met een lening van de DUO-groep.
Groep 2-10 personen.

In de maanden mei, juni en juli bestaat B2.1 uit 48 in plaats van 60 uur en is het lesgeld €  765,- , lesmateriaal en toetsen € 80,-


Op dinsdag en donderdag 19.45-21.45 uur, 9 jan. t/m 24 apr. 2018

Op dinsdag en donderdag17.30-19.30 uur, 1 mei t/m 24 juli. 2018

Op dinsdag en donderdag 19.45-21.45 uur, 11 sep. t/m 20 dec. 2018

Op dinsdag en donderdag 17.30-19.30 uur, 8 jan. t/m 18 apr. 2019

Op dinsdag en donderdag 17.30-19.30 uur, 7 mei. t/m 30 juli 2019

 

Examentraining Staatsexamen I

Geslaagd voorOm aan deze examentraining mee te kunnen doen, beheers je het Nederlands op niveau B1

(zie taalniveaus CEFR). Je wilt direct na de training Staatsexamen NT2 Programma I doen. Je besteedt thuis 8-10 uur per week aan het maken van de proefexamens.

Het Staatsexamen I (€ 180,-) leg je af op 2 zelfgekozen data na de cursus op één van de examenlocaties, Amsterdam of  Zwolle.

 • examentraining Staatsexamen NT2 Programma I
 • herhaling grammatica B1 en extra schrijfoefeningen B1
 • 4 proefexamens door examinator Staatsexamens

Toelating: gratis mondelinge intake op afspraak
In-instituut, per persoon € 450,- geen. btw. (24 uur les). Lesmateriaal € 60,-. Inburgeringsplichtigen kunnen studeren met een lening van de DUO-groep. Groep 2-10 personen.

De examentraining Staatsexamen I wordt drie keer peer jaar gegeven..

8 zaterdagochtenden 9.15-12.15 uur, 9 sep. t/m 28 okt 2017 Staatsexamen II

8  zaterdagmiddagen 13.00-16.00 uur, 9 sep. t/m 4 28 okt. 2017 Staatsexamen I

5 zaterdagochtenden 9.15-12.15 uur, 11 nov. t/m 9 dec 2017 +1x1,5 u ONA

8 zaterdagochtenden 9.15-12.15 uur, 13 jan. t/m 3 mrt..2018 Staatsexamen II

8 zaterdagmiddagen 13.00-16.00 uur, 13 jan. t.m 3 mrt. 2018 Staatsexamen I

5 zaterdagochtenden 9.15-12.15 uur, 17 mrt. t/m 14 apr. 2018 +1x1.5 u ONA

8 zaterdagochtenden 9.15-12.15 uur, 26 mei t/m 14 juli 2018 Staatsexamen II

8 zaterdagmiddagen 13.00-16.00 uur, 26 mei t/m 14 juli 2018 Staatsexamen I
8 zaterdagochtenden 9.15-12.15 uur, 8 sep.t/m 27 okt. 2018 Staatsexamen II

8 zaterdagmiddagen 13.00-16.00 uur, 8 sep. t/m 27 oktober 2018 Staatsexamen I

5 zaterdagochtenden 9.15-12.15 uur, 10 nov. t/m 8 dec.2018+ 1x 1,5 u ONA

8 zaterdagochtenden 9.15-12.15 uur, 12 jan.t/m 3 mrt. 2019 Staatsexamen II

8 zaterdagmidagen 13.00-16.00 uur, 12 jan.t/m 3 mrt. 2019 Staatsexamen I

5 zaterdagochtenden 9.15-12.15 uur, 17 mrt. t/m 13 apr. .2019 +1x1,5 u ONA

8 zaterdagochtenden 9.15-12.15 uur, 11 mei t/m 29 juni 2019 Staatsexamen II

8  zaterdagmiddagen 13.00-16.00 uur, 11 mei t/m 29 juni. 2019 Staatsexamen I

 

Examentraining Staatsexamen II

Examentraining Staatsexamen IIOm aan deze examentraining mee te kunnen doen, beheers je het Nederlands op niveau op weg naar B2
(zie taalniveaus CEFR) Je wilt in één cursus je taalniveau verhogen en meteen na de cursus Staatsexamen NT2 Programma II afleggen. Je hebt  één keer per week 3 uur les en maakt 8-10 uur per week huiswerk. Tijdens de cursus leg je 4 complete proefexamens af die beoordeeld worden volgens de normen van Staatsexamen II.

Het Staatsexamen II ( € 180,-) leg je af op 2 zelfgekozen data na de cursus op één van de examenlocaties, bijvoorbeeld Amsterdam of  Zwolle.

 • Nederlands spreken, verstaan, lezen en schrijven op B2
 • examentraining Staatsexamen NT2 Programma II
 • 4 proefexamens door examinator Staatsexamens

  Toelating: gratis mondelinge intake op afspraak
  In-instituut, per persoon € 450,- geen. btw. (24 uur les) Lesmateriaal € 60,-. Inburgeringsplichtigen kunnen studeren met een lening van de DUO-groep. Groep 2-10 personen.

De examentraining Staatsexamen II wordt drie keer per jaar gegeven.

8 zaterdagochtenden 9.15-12.15 uur, 9 sep. t/m 28 okt 2017 Staatsexamen II

8  zaterdagmiddagen 13.00-16.00 uur, 9 sep. t/m 4 28 okt. 2017 Staatsexamen I

5 zaterdagochtenden 9.15-12.15 uur, 11 nov. t/m 9 dec 2017 +1x1,5 u ONA

8 zaterdagochtenden 9.15-12.15 uur, 13 jan. t/m 3 mrt..2018 Staatsexamen II

8 zaterdagmiddagen 13.00-16.00 uur, 13 jan. t.m 3 mrt. 2018 Staatsexamen I

5 zaterdagochtenden 9.15-12.15 uur, 17 mrt. t/m 14 apr. 2018 +1x1.5 u ONA

8 zaterdagochtenden 9.15-12.15 uur, 26 mei t/m 14 juli 2018 Staatsexamen II

8 zaterdagmiddagen 13.00-16.00 uur, 26 mei t/m 14 juli 2018 Staatsexamen I
8 zaterdagochtenden 9.15-12.15 uur, 8 sep.t/m 27 okt. 2018 Staatsexamen II

8 zaterdagmiddagen 13.00-16.00 uur, 8 sep. t/m 27 oktober 2018 Staatsexamen I

5 zaterdagochtenden 9.15-12.15 uur, 10 nov. t/m 8 dec.2018+ 1x 1,5 u ONA

8 zaterdagochtenden 9.15-12.15 uur, 12 jan.t/m 3 mrt. 2019 Staatsexamen II

8 zaterdagmidagen 13.00-16.00 uur, 12 jan.t/m 3 mrt. 2019 Staatsexamen I

5 zaterdagochtenden 9.15-12.15 uur, 17 mrt. t/m 13 apr. .2019 +1x1,5 u ONA

8 zaterdagochtenden 9.15-12.15 uur, 11 mei t/m 29 juni 2019 Staatsexamen II

8  zaterdagmiddagen 13.00-16.00 uur, 11 mei t/m 29 juni. 2019 Staatsexamen I

Examentraining ONA

Examentraining ONAOm aan deze examentraining mee te kunnen doen, beheers je het Nederlands op niveau B1

(zie taalniveaus CEFR). Je wilt kort na de examentraining ONA

(Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt) doen en besteedt thuis 8-10 uur per week (afhankelijk van je persoonlijke situatie) aan onderzoek op internet, praktijkopdrachten en het leren van arbeidsmarktwoorden.

Het examen ONA (€ 100,- ) leg je af op een zelfgekozen datum na de cursus op één van de examenlocaties, bijvoorbeeld Amsterdam of  Zwolle.

 • introductie in de exameneisen en het lesboek
 • mondeling voorbeeldexamen met één van de kandidaten
 • individueel gesprek van 1,5 uur over je 8 resultaatkaarten

Toelating: gratis mondelinge intake op afspraak
In-instituut, per persoon € 300,- geen. btw. (15 uur les en individueel gesprek van 1,5 uur). Lesmateriaal € 40,-. Inburgeringsplichtigen kunnen studeren met een lening van de DUO-groep. Groep 2-10 personen.

De examentraining ONA wordt twee keer per jaar gegeven.

8 zaterdagochtenden 9.15-12.15 uur, 9 sep. t/m 28 okt 2017 Staatsexamen II

8  zaterdagmiddagen 13.00-16.00 uur, 9 sep. t/m 4 28 okt. 2017 Staatsexamen I

5 zaterdagochtenden 9.15-12.15 uur, 11 nov. t/m 9 dec 2017 +1x1,5 u ONA

8 zaterdagochtenden 9.15-12.15 uur, 13 jan. t/m 3 mrt..2018 Staatsexamen II

8 zaterdagmiddagen 13.00-16.00 uur, 13 jan. t.m 3 mrt. 2018 Staatsexamen I

5 zaterdagochtenden 9.15-12.15 uur, 17 mrt. t/m 14 apr. 2018 +1x1.5 u ONA

8 zaterdagochtenden 9.15-12.15 uur, 26 mei t/m 14 juli 2018 Staatsexamen II

8 zaterdagmiddagen 13.00-16.00 uur, 26 mei t/m 14 juli 2018 Staatsexamen I
8 zaterdagochtenden 9.15-12.15 uur, 8 sep.t/m 27 okt. 2018 Staatsexamen II

8 zaterdagmiddagen 13.00-16.00 uur, 8 sep. t/m 27 oktober 2018 Staatsexamen I

5 zaterdagochtenden 9.15-12.15 uur, 10 nov. t/m 8 dec.2018+ 1x 1,5 u ONA

8 zaterdagochtenden 9.15-12.15 uur, 12 jan.t/m 3 mrt. 2019 Staatsexamen II

8 zaterdagmidagen 13.00-16.00 uur, 12 jan.t/m 3 mrt. 2019 Staatsexamen I

5 zaterdagochtenden 9.15-12.15 uur, 17 mrt. t/m 13 apr. .2019 +1x1,5 u ONA

8 zaterdagochtenden 9.15-12.15 uur, 11 mei t/m 29 juni 2019 Staatsexamen II

8  zaterdagmiddagen 13.00-16.00 uur, 11 mei t/m 29 juni. 2019 Staatsexamen I