Keurmerk Blik op Werk Inburgering

Taalcursussen Nederlands
bij Suitcase talen in Almere

 

Almere- Literatuurwijk, nabij de A6 Almere-Lelystad, afslag 3, Almere Stedenwijk/Centrum. Per auto, trein (station Almere- Muziekwijk), fiets en bus M4 uitstekend bereikbaar.

Effectieve lessen in kleine avondgroepen, heldere uitleg en goed georganiseerd: daarom noemen deelnemers Suitcase talen ‘best of Almere’. Studenten van Suitcase talen zijn internationaal, goed opgeleid en ambitieus. Zij zijn in­burgeraars, expats of partners van Nederlanders.

Margreet Kwakernaak begon Suitcase talen in 1995. Sinds 2007 is Suitcase talen specialist in Neder­lands voor hoogopgeleiden en levert het daarmee een kwaliteits­product.

Locatie

Suitcase talen Marnix Gijsenstraat 31 1351JA AlmereSuitcase talen heeft een eigen ge­bouw in Almere- Literatuurwijk bij de A6 Almere-­Lelystad, afslag 3, Almere- Stedenwijk/Centrum. Het is per auto, trein (station  Amere Muziekwijk), bus M4 en fiets goed bereik­baar. Par­keren is gratis.

Kwaliteit

Suitcase talen is erkend als Kort Beroeps­onderwijs en in­geschreven in het CRKBO (Centraal Register Kort Beroeps­onderwijs).

Suitcase talen is houder van het Keurmerk Blik op Werk .Inburgerings­plichtigen die op een Blik op Werk-school  studeren, kunnen een lening aanvragen bij de DUO-groep als zij  het In­bur­ge­rings­examen of een van beide Staats­examens willen be­halen.

IOn 2017 scoorden Suit­case-studen­ten 35 % hoger voor de Staats­exa­mensdan het lan­delijk gemid­delde.

Studenten geven Suitcase talen een 8,4.


Margreet Kwakernaak is eerstegraads docent, gecertificeerd trainer NT2, heeft 8 jaar ervaring als exa­m­inator Staats­examens en schreef 8 leer­boeken Neder­lands. Haar bekendste werk is Dutch for Dummies 2nd Edtition. In oktober 2017 publiceerde zij Werk­woorden op Rij 3.

Margreet Kwakernaak houdt zich binnen de BVNT2 (Beroeps­vereniging Docenten Ne­der­lands als Tweede Taal) actief be­zig met ICT en blen­ded learning.


 

Neem contact met ons op:

Suitcase talen
Marnix Gijsenstraat 31
1321 AJ Almere

Tel. 036 5367482

Mob. 06 20469795
E-mail info@suitcase.nl

 

Volledige website


Home | Privéles | Groepsles | Dutch lessons | Contact